Στην ΑKTIS group, η επικοινωνία δεν αντιμετωπίζεται απλά σαν εμπορική τακτική, αλλά σαν ένα σύστημα δράσεων που ενώνει τον on line με τον off line κόσμο, με στόχο τη δημιουργία μίας κοινότητας ανθρώπων γύρω απο ένα θέμα, ένα προϊόν, ή μία υπηρεσία.

Η ΑKTIS group είναι ένας όμιλος εταιρειών. Αποτελείται απο την ΑΚΤΙS audiovisual, AKTIS graphics, AKTIS digital, AKTIS com, Cut-0n και Creative Trade. Στην σύγχρονη εποχή, μία εταιρία για να προσεγγίσει το κοινό της, πρέπει να αναπτύξει πολυεπίπεδη επικοινωνία.

Η ΑKTIS group, με τις 6 ακτίνες δράσεων που διαθέτει δηλ. τις οπτικοακουστικές παραγωγές, τις ψηφιακές εφαρμογές, την επικοινωνία και δημοσιότητα, τη γραφιστική, τις πωλήσεις και τις ψηφιακές εκδόσεις, είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες μίας εταιρίας, απο τη σύλληψη της ιδέας, μέχρι την υλοποιήση και την πώληση, μεταδίδοντας το μήνυμα της μέσα από όλα τα ήδη υπάρχοντα κανάλια ή δημιουργώντας ακόμη και νέους δρόμους επικοινωνίας.


© 2018 Cut-On Solutions